fotograf Christer Carlson Stockholm ccfoto.se
cellphone +46 (0) 70 333 99 55              info@ccfoto.se      fotografchristercarlson@gmail.com             International   main   Page    

Miljö   Porträtt   Konst - Design   Produkt   Retusch   Natur   Kontakt   Referenser   Uppdrag   Tjänster   Pris   Projekt   Work Flow

Solna - Sundbyberg    Fastigheter    Bostäder    Backstugan    Reportage    Fru Carlsons Café    Event & Bröllop    Kaffeverket    Studio Klick   

Restaurang Backstugan
Greta Garbos väg 4 Filmstaden  Näckrosen  Solna  Sundbyberg
Fotografierna är tagna under perioden 2011-2019, då det driftiga Krögarparet Lennart och Lea Johansson drev verksamheten med sin familj och övrig trevlig personal.

                                                                             
Skissförslag på ljuddämpande takabsorbenter med autografer från en gyllene filmepok

               


Utsmyckning   l   Katalogfoto  Miljö   Restaurang Backstugan  Portätt  Bildretusch  Kaffeverket   Pris - Kontakt - Byline

startsida - top