FOTOGRAF CHRISTER CARLSON STOCKHOLM

Miljö   Porträtt   Konst - Design   Produkt   Retusch   Natur   Kontakt   Referenser   Uppdrag   Tjänster   Pris   Projekt   Work Flow

Fotoretusch och digital bildbehandling

"Den digitala bilden är som en underbar magisk palett som aldrig torkar"

Sedan 1998 har jag dagligen jobbat med digital bildbehandling.
Med professionell programvara på färgkalibrerade enheter har jag full kontroll över den digitala bildprocessen när jag arbetar med färgjustering, avancerade friläggningar, ihopkopieringar, collage, bildmontage och skönhetsretouche av porträtt etc etc.

Attraktiva bilder med rena klara färger skapas genom korrigering av felaktiga perspektiv, färger, kontrast, skärpa etc.

Gamla fotografier, negativ, diapositiv och glasplåtar får nytt liv genom att scannas in.

Även felexponerade, oskarpa, misslyckade och skadade bilder kan räddas för att fungera optimalt i olika typer av media.

Before and After
Idéförslag på pergola nedanför Restaurang Backstugans altan

    
I samråd med uppdragsgivaren fotograferar, designar, ritar, kalkylerar jag och bygger olika saker, som passar in, skapar trivsel, förskönar och förbättrar den befintliga miljön.
Innan materialinköp och uppförande, fotogaferar jag miljön, tar mått, lodar och gör en visuellt förslag baserad på bilder från utemiljön eller lokalen.
För att se hur det färdiga resultatet kan komma att se ut, placeras nya förslaget in den befintliga miljön.

Idéförslag på ljudabsorbenter för Restaurang Backstugan i vacker filmhistorisk K-märkt miljö

        

Restaurang Backstugan har hög akustik på grund av att golv, tak och väggar består av trä.
Asorbenterna med autograferna i taket är tänkta att trycktas på textil som är exakta kopior av takets brädor.

Chroma key - Green Screen Fotografering

      

Personer och objekt fotograferas separat mot grön eller blå bakgrund. Tekniken bidrar till att man får snygga frilaggda bildfiler.
Dessa går sedan att kopieras in i andra miljöer, motiv/bakgrunder, utan att man behöver skapa dyrbara friläggningsbanor.
läs mer


cellphone +46 (0) 70 333 99 55   info@ccfoto.se   fotografchristercarlson@gmail.com


                           


Utsmyckning   l   Katalogfoto  Studio Klick   Miljö   Restaurang Backstugan  Portätt  Bildretusch  Kaffeverket   Pris - Kontakt - Byline

startsida - top