fotograf Christer Carlson Stockholm ccfoto.se International   main   Page    

  Miljö   Porträtt   Konst - Design   Produkt   Retusch   Natur   Kontakt   Referenser   Uppdrag   Tjänster   Pris   Projekt   Work Flow   Chroma Key

Biz Photo  Fastighets AB Förvaltaren   Mannheimer - Swartling   Juristhuset   Time Advokatbyrå   Bukowskis   Modern Ekonomi   Event & Wedding   Mode  


Chroma Key / Green Screen Foto

Fotografering mot green screen fond för kostnadseffektiva, annorlunda och spännade bildlösningar.

Green Screen/Chroma Key bakgrund är en perfekt bildlösning om man vill vara flexibel, spara tid, slippa vara på plats i en speciell miljö och vara o-beroende av väder.

Inviduell justering / ändring av färg, bakgrund, skärpa etc. är möjlig.

   

Anna Nelson fotograferad mot grön bakgrund.  Berör bilden och se Anna i ny miljö

  Anna Nelson mot grå bakgrund som gjorts blå.   Berör bilden och se Anna i svart-vitt

 Lawhouse Juristhuset Sjöström AB

       

       

Juristhusets medarbetare fotograferades enskilt var sig i helfigur mot en grön tyg fond på kontoret i Gamla Stan.
Med denna teknik fotograferas varje person var och en för sig, i halv eller helfigur, under konrollerade former.
Perfekt bildlösning om man vill vara flexibel, spara tid, slippa vara på plats i en speciell miljö och vara o-beroende av väder, på själva fotograferingsdagen.

Porträtten redigerades inviduellt och sattes sedan ihop till en gruppbild och placerades i en bild jag tog på stortorget.

I efterhand kan man skapa nya gruppbilder, ansiktsporträtt och lgga till nya medarbetare eller plocka bort folk från gruppbilden som bytt jobb etc.

Green Screen/Chroma Key bakgrund är en perfekt bildlösning om man vill vara flexibel, spara tid, slippa vara på plats i en speciell miljö och vara o-beroende av väder.

              

Utsmyckning  Katalogfoto  Studio Klick  Miljö   l Restaurang Backstugan  Portätt  Bildretusch  Kaffeverket    About   l   Contact   Prize  l  Legal Byline Copyright Info

BACK TO MAIN - TOP                 INTERNATIONAL main PAGE