FOTOGRAF CHRISTER CARLSON STOCKHOLM

Miljö   Porträtt   Konst - Design   Produkt   Retusch   Natur   Kontakt   Referenser   Uppdrag   Tjänster   Pris   Projekt   Workflow 

fotoretusch och digital bildbehandling

"Den digitala bilden är som en underbar magisk palett som aldrig torkar"

Sedan 1998 har jag dagligen jobbat med digital bildbehandling.
Med professionell programvara på färgkalibrerade enheter har jag full kontroll över den digitala bildprocessen när jag arbetar med färgjustering, avancerade friläggningar, ihopkopieringar, collage, bildmontage och skönhetsretouche av porträtt och produkter.

Attraktiva bilder med rena klara färger skapas genom korrigering av felaktiga perspektiv, färger, kontrast, skärpa etc.

Gamla fotografier får nytt liv. Misslyckade och skadade bilder kan räddas och få nytt liv.

before and after


Idéförslag på ljudabsorbenter till Restaurang Backstugan

filmskådespelarporträtt med autografer och stjtärnhimmel i vacker filmhistorisk K-märkt miljö.

I samråd med uppdragsgivaren designar jag skräddarsydda ljusabsorbenter som passar in, skapar trivsel, förskönar och förbättrar den befintliga miljön.

arbetsgång

 • professionel ljudmätning av lokalen med resultatanalys inför materialval och kostnadsförslag på utformning.
 • Innan materialinköp och uppförande, fotogaferar jag miljön, tar mått och gör ett kostnadsförslag baserat på visuellt utseende och funktion.
 • För att se hur det färdiga resultatet kommer att se ut, läggs förslaget in i den verkliga miljön.


 • Restaurang Backstugan har hög akustik på grund av att golv, tak och väggar består av trä.
  Asorbenterna med autograferna i taket är tänkta att trycktas på textil som är exakta kopior av takets brädor.

  OBS porträtt-absorbenterna kan göras mindre / färre och placeras glesare om man vill behålla lokalens rymd.

  Vill man ha ett lugnare intryck kan ljudasorbenterna istället göras mer neutrala med annat utseende, med eller utan motiv och hängas i våg eller molnformation i olika nivåer.

  chroma key - green screen fotografering

  Istället för att lägga ned massa onödig energi och dyrbar tid på att fotografera människor (eller produkter) i en befintlig miljö fotograferas personer och objekt separat mot grön eller blå bakgrund.

  Jag fotograferar hos er med portabel studio -eller i min studio.

  Tekniken ger automatiskt snygga frilaggda bildfiler, som kan kopieras in i andra miljöer, motiv/bakgrunder, utan att man behöver skapa tidskrävande friläggningsbanor.

  läs mer

       

    Utsmyckning  Restaurang Backstugan  Referenser  Porträtt  Kaffeverket   Kontakt   Priser - Info - Byline

  startsida - top