FOTOGRAF CHRISTER CARLSON STOCKHOLM

Miljö   Porträtt   Konst - Design   Produkt   Retusch   Natur   Kontakt   Referenser   Uppdrag   Tjänster   Pris   Projekt   Workflow 

Fotoretusch och digital bildbehandling

"Den digitala bilden är som en underbar magisk palett som aldrig torkar"

Sedan 1998 har jag dagligen jobbat med digital bildbehandling.
Med professionell programvara på färgkalibrerade enheter har jag full kontroll över den digitala bildprocessen när jag arbetar med färgjustering, avancerade friläggningar, ihopkopieringar, collage, bildmontage och skönhetsretouche av porträtt.

Attraktiva bilder med rena klara färger skapas genom korrigering av felaktiga perspektiv, färger, kontrast, skärpa etc.

Gamla fotografier får nytt liv. Misslyckade och skadade bilder kan räddas och optimeras för att fungera optimalt i olika typer av media.

before and after


Idéförslag på ljudabsorbenter för Restaurang Backstugan i vacker filmhistorisk K-märkt miljö

I samråd med uppdragsgivaren fotograferar, designar, ritar, kalkylerar jag och bygger olika saker, som passar in, skapar trivsel, förskönar och förbättrar den befintliga miljön.
Innan materialinköp och uppförande, fotogaferar jag miljön, tar mått, lodar och gör en förslag baserad på bilder från lokalen.
För att se hur det färdiga resultatet kommer att se ut, placeras nya förslaget in den befintliga miljön.


Restaurang Backstugan har hög akustik på grund av att golv, tak och väggar består av trä.
Asorbenterna med autograferna i taket är tänkta att trycktas på textil som är exakta kopior av takets brädor.

Chroma key - Green Screen Fotografering

      

Personer och objekt fotograferas separat mot grön eller blå bakgrund. Tekniken bidrar till att man får snygga frilaggda bildfiler.
Dessa går sedan att kopieras in i andra miljöer, motiv/bakgrunder, utan att man behöver skapa dyrbara friläggningsbanor.
läs mer


  Utsmyckning  Restaurang Backstugan  Referenser  Porträtt  Kaffeverket   Kontakt   Priser  

startsida - top