web tools

FOTOGRAF CHRISTER CARLSON STOCKHOLM

Miljö   Porträtt   Konst - Design   Produkt   Retusch   Natur   Kontakt   Referenser   Uppdrag   Tjänster   Pris   Projekt   Workflow 

Juristhuset   Time Advokatbyrå   Bukowskis   Modern Ekonomi   Klassiska Porträtt   Företagsporträtt   Event och Bröllop   Mode   Chroma Key  

Porträtt, Grupp och Modefoto med Mobil Chroma Key / Green-Screen Fotostudio

             

             

Med denna teknik fotograferas varje person var och en för sig, i halv eller helfigur, under konrollerade former. Resultatet syns direkt på bildskärmen.

Perfekt bildlösning om man vill vara flexibel, spara tid, slippa vara på plats i en speciell miljö och vara o-beroende av väder, på själva fotograferingsdagen.

På köpet ingår en kvadratisk bild. Den bästa ansiktsbilden, beskärs i valfritt format för hemsidan + i kvadratisktformat för sociala medier, enligt här ovan

  

I efterhand kan man skapa nya gruppbilder, ansiktsporträtt och lägga till nya medarbetare eller plocka bort folk från gruppbilden som bytt jobb etc.

Varje person i gruppbilden, kan i efterhand lyftas ut och placeras i valfria miljöer, bakgrunder etc. utan att man behöver skapa dyrbara friläningsbanor som man

blir tvungen att göra från "vanliga" traditionella porträtt.

Art  l  Context  l  Portrait  l  Contact  l  Main